Referenties

Irene, Corporate Recruiter.
 
Vanaf het eerste moment dat Monique mij als Corporate Recruiter kwam helpen, was een feest! Niet alleen nam zij mij ongelooflijk veel uit handen, maar kwam ook met zoveel goede ideeën en stond ik er niet meer alleen voor.
Ik kreeg direct weer tijd voor mij ‘echte’ recruiterswerk.
Ik kan mijn samenwerking met Monique niet anders omschrijven als TOP! Zij denkt mee, denkt vooruit, schakelt daar waar nodig zonder dat ik ook maar iets hoefde te zeggen. Ze heeft weinig uitleg nodig, ze pakt het op en rondt het af. Een betere ondersteuning kon ik mij niet wensen en ik kan haar bij iedereen aanbevelen.
 
 
Drs. Theodoor Osse, Project manager HR IS/IT Takeda.
 
Monique heeft als secretaresse plus mij in staat gesteld een nieuw team van 33 consultants in het onderwijs en de zorg met succes te managen. Dit onder andere door het financiële proces (time sheets en verantwoording) uit handen te nemen en te managen en door pro-actief en alert op ontwikkelingen bij klanten en binnen LogicaCMG in te spelen en mij hiervan vroegtijdig op de hoogte te brengen.
Door onze goede afstemming en samenwerking, het snelle schakelen, maar ook informele relaties die Monique onderhield met consultants en andere collega’s, kon ons team in een korte tijd uitgroeien van een slecht tot een goed presterend team.
Als ik nu in Nederland op zoek zou zijn naar een Secretaresse of een PA zou ik graag Monique inhuren. 
 
 
Voormalig leidinggevende
 
Een keer ben ik goed boos geweest op Monique. Nou ja, boos, meer flink teleurgesteld. Dat was toen ze me vertelde dat ze weg zou gaan. Monique is uit het hout gesneden dat met je meedenkt, voordat jij erover nadacht. Vraag je het een, dat doet ze het ander er eventjes bij. Monique haalt gewoon plezier uit een goede en vergaande ondersteuning.
 
 
Fred van der Sluijs, Teammanager LogicaCMG.
 
Monique is vele jaren mijn rechterhand geweest bij LogicaCMG/CMG. Als HR manager was ik verantwoordelijk voor een team van tussen de 30 en 40 personen. Monique heeft veel van de ondersteunende werkzaamheden voor haar rekening genomen. Zoals het plannen van afspraken voor voortgangsgesprekken en jaargesprekken met de medewerkers en het maken van de jaarplanning voor meetings met de medewerkers. Monique organiseerde deze avonden ook geheel zelfstandig. Ze zorgde voor het eten en de zaal en nodigde de sprekers uit. Tevens organiseerde ze twee keer per jaar een speciale teammeeting. Altijd wist ze weer iets nieuws te bedenken, zoals off road rijden, kleiduiven schieten of bonbons maken. Ze maakte afspraken met de klant. Naast deze werkzaamheden was ze geheel verantwoordelijk voor de tijdregistratie en het controleren van de tijdverantwoordingsformulieren. Ik heb zelden een fout gevonden in haar rapportages. De rapportages waren ook de verantwoording van het team naar de directie van LogicaCMG.
We moesten als team tweemaal per jaar een tussentijdse en een eindafrekening maken voor een klant. Dit was een tijdrovende en ingewikkelde zaak. Monique heeft veel van de voorbereidende werkzaamheden hiervoor uitgevoerd. Monique zorgde altijd voor alle formulieren die ik moest meenemen naar de klant of naar een medewerker. Uiteraard zorgde ze ook voor de formulieren voor de eindejaarsgesprekken.
Monique nam een vertrouwenspositie in binnen het team. Veel van de mensen hadden een zeer goed contact met Monique. Als er vervolgstappen moesten worden genomen omdat men Monique in vertrouwen had genomen, stemde we dat samen af en vervolgens gingen we samen of ik alleen tot actie over.
De kwaliteiten van Monique zijn dus veelzijdig. Het organiseren, plannen en uitvoeren gaat haar zeer goed af. Time management heeft voor Monique niet veel geheimen meer. Een ander sterk punt van Monique is de intermenselijke relatie. Ik kijk met erg veel plezier terug op de tijd dat Monique en ik hebben samengewerkt.

asset.f.logo.lg Twitter_logo_blue In-2CRev-66px-R